از طرف: یاسمین زهرا


   دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو

سپند وار زكف داده ام عنان بی تو

ز تلخ كامی دوران نشد دلم فارغ

زجام عشق لبی تر نكرد جان بی تو

نسیم صبح نمی آورد ترانه ی شوق

سر بهار ندارند بلبلان بی تو

لب از حكایت شبهای تار می بندم

اگرامان دهدم چشم خونفشان بی تو

چو شمع كشته ندارم شراره ای به زبان

نمی زند سخنم آتشی به جان بی تو

ز بی دلی و خموشی چو نقش تصویرم

نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو

عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم

چو یادم آید از آن شكرین دهان بی تو

گزارش غم دل را مگر كنم چو امین

جدا از خلق به محراب جمكران بی تو


از سروده های مقام معظم رهبری

امام خامنه ای (مد ظلّه العالی)